คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2017

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax

อบรมวันแรก กับ >> โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax <<
 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 18-19 มียาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19306
 

อ่านเพิ่มเติม โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax

Advertisements

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายระเอียดการสมัครเพื่มเติมได้ที่
>> ดูรายละเอียด <<

สอบถามข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>  อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร
 (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
>> โทร. 081 049 0191
>> หรือ 042-808-000 ต่อ 49100
>>  Facebook:https://www.facebook.com/bizcom.lru
>>  https://bizcomlru.wordpress.com/

สอบถามข้อมูล คณะวิทยาการจัดการ
>> โทร. 042-835-231
>>http://www.manage.lru.ac.th/

สอบถามข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>> โทร. 042-835223-8 ต่อ 41150,41152
>>https://lru.ac.th/lrunew/