ขอเชิญชวนประกวดสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่1

รูปภาพ

การประกวดสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 เป็นการประกวดที่เน้นทั้งการผลงานสื่อวีดิทัศน์และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือผลิตชิ้นงาน ภายใต้แนวคิด การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดต้องแสดงออกถึงกระบวนการ การออกแบบและผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น กล้องแบบพกพา กล้องโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แล้วนำมาร้อยเรียงเรื่องราวโดยผ่านโปรแกรมการตัดต่อ หรือตกแต่งกราฟิก โดยสื่อที่สร้างหรือผลิตขึ้นจะต้องสามารถนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกชั้นปี

กติกาการประกวด

 1. สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือทีมไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น
 2. คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวระหว่าง 7- 10 นาที และไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ในคลิปผลงานต้องมี ชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 4. ควรจะต้องปรากฏภาพหรือคลิปที่มีข้อมูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บรรยายกาศการเรียนการสอน หรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัย กิจกรรมการอบรม หรือกิจกรรมสันทนาการ ให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ
 5. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV  เท่านั้น ส่งไฟล์วิดีโอในรูปแบบ CD/DVD ด้วยคุณภาพการเขียนที่สูงที่สุด ระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีมส่งมายังห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bizcomlru.wordpress.com  หรือขอรับได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 19605
 7. ส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ถึง 15 มกราคม 2557 ที่ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 19605 อาคาร 19 ชั้น 6 หรืออีเมลล์ aj.charinya@gmail.com

เงื่อนไขการประกวด

 1. คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนโพสท์ลงหน้า facebook สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
 3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่คืนผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และ/หรือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งนี้ความเป็นลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น
 4. โครงการฯ ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงานหรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบจะถือว่าผลงานนั้นขาดคุณสมบัติในการประกวดและถือว่าสละสิทธิ์ ในการแข่งขันและการรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนหรือยกเลิกรางวัลได้
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1. เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35

2. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ

35

3. คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

10

4. ความนิยม จำนวนผู้ชมใน Facebook จำนวน like หากมีจำนวนผู้ชม 100 คน ขึ้นไป จะได้รับ 10 คะแนนเต็ม

10

5. การนำเสนอผลงาน การนำเสนอผลงาน/ตอบคำถาม

10

รวม

100

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้รับของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้รับของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3           ได้รับของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote *            ได้รับของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร  (* นับจากยอด Like ใน Facebook)

กำหนดการ

ส่งใบสมัคร วันนี้ – 15 ธันวาคม 2556
สิ้นสุดวันส่งผลงาน 15 มกราคม 2557
นำเสนอผลงาน 20 มกราคม 2557
สิ้นสุดการนับยอด Like ใน Facebook 22 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น.
ประกาศผลการตัดสินและมอบของรางวัล 30 มกราคม 2557

  ติดต่อรับใบสมัคร

ดาวน์โหลดได้ที่ https://bizcomlru.wordpress.com  หรือขอรับได้ที่ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 19605

ดาวน์โหลด

Advertisements

1 คิดบน “ขอเชิญชวนประกวดสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s