อาจารย์

 

อาจารย์ ชรินทร์ญา  กล้าแข็ง
วท.บ.(เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     E-mail : aj.charinya@gmail.com
     Website : http://www.charinya-lru.com/
__________________________________________________
อาจารย์ วัชรีภรณ์  ดีสุทธิ
     บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
     E-mail : aj_tonaor@hotmail.com
__________________________________________________
อาจารย์ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์
     บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     E-mail : aj_koi@hotmail.com
__________________________________________________
อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร
     บธ.บ.คอมพิวเตอร์
วท.ม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
_________________________________________________
 อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง
      บธ.บ.คอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ   
_________________________________________________
 อาจารย์วรกร พิมพาคุณ
     วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
_________________________________________________
 อาจารย์ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
      บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
_________________________________________________
 อาจารย์ ไหมคำ ตันติปทุม
      วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
_________________________________________________

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s