กิจกรรม

โครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.โครงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ

5.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การมีงานทำ

6.โครงการอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานกราฟิก

7.โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่มุ่งไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

9.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา

10.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สร้างสมาธินำปัญญาให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11.โครงการเผยแร่ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ

12.โครงการแบ่งฝันปันประสบการณ์ การทำงานจากพี่สู่น้อง

13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์”

14.โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15.โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านธุรกิจด้านภาษาสู่ประชาคมอาเชียน

17.โครงการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์นำไปสู่การปฏิบัติจริง

18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

19 .โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รายละเอียด  >>คลิ๊กที่นี้<<

20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เสริมทักษะทางด้านฮาร์แวร์  >>คลิ๊กที่นี้<<

21.โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  >>คลิ๊กที่นี้<<

Screen Shot 2559-03-05 at 5.42.49 PM DSC_0036 IMG_3901  DSC_0066 IMG_9859 IMG_9570  IMG_9867 IMG_9569 IMG_7266  IMG_3912 155 IMG_9629

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s