ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

DSC_0036

 • ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อออกไปฝึกงาน
  • ขั้น 1: ติดต่อหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือติดต่อโดยตรง เพื่อแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน โดยแจ้งวันเริ่มและสิ้นสุดการฝึกงานให้หน่วยงานทราบ
  • ขั้น 2: กรอกข้อมูล แบบฟอร์มการขอฝึกงาน (แบบฟอร์มประวัติย่อนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และใบแจ้งขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ) และส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมติดรูปนักศึกษาที่เอกสารให้เรียบร้อย (นักศึกษาจะต้องสอบถามจากหน่วยงาน ให้ทำหนังสือราชการ เรียนใคร ตำแหน่งอะไร)
  • ขั้น 3: นำเอกสารใบขอฝึกงาน ส่งให้หน่วยงาน และติดต่อขอรับใบตอบรับกลับมาส่งคืนยังคณะวิทยาการจัดการ หรือส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (นักศึกษาอาจจะไปยื่นด้วยตนเอง ส่งแฟกซ์ หรือเมลล์ ก็ได้  และนำไปตอบรับกลับมา)
  • ขั้น 4: ปฐมนิเทศฝึกงาน เพื่อรับเอกสารต่างๆ
  • ขั้น 5: ออกฝึกงาน และรออาจารย์ไปนิเทศน์ยังหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง
  • ขั้น 6 : นิเทศการฝึกงาน เป็นการรายงานผล หลังจากฝึกงานสำเร็จ นักศึกษาต้องนำเสนอ และส่งรูปเล่มรายงานพร้อมภาพถ่าย (คนละ 1 เล่ม) กรณีที่ฝึกเป็นกลุ่ม จะต้องกรอกรายละเอียดแยกส่วน ในหัวข้อการรายงานผลการปฏิบัติงาน

สถานที่ฝึกงานทางด้านคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s