Bizcom LRU..

Welcome to Business Computer @ LRU

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายระเอียดการสมัครเพื่มเติมได้ที่
>> ดูรายละเอียด <<

สอบถามข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>  อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร
 (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
>> โทร. 081 049 0191
>> หรือ 042-808-000 ต่อ 49100
>>  Facebook:https://www.facebook.com/bizcom.lru
>>  https://bizcomlru.wordpress.com/

สอบถามข้อมูล คณะวิทยาการจัดการ
>> โทร. 042-835-231
>> http://www.manage.lru.ac.th/

สอบถามข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>> โทร. 042-835223-8 ต่อ 41150,41152
>> https://lru.ac.th/lrunew/


อัพเดทกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกรอกประวัติ ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> โทร. 042-808-000 ต่อ 49100
>> Facebook: https://www.facebook.com/bizcom.lru
>> https://bizcomlru.wordpress.com/

สอบถามข้อมูล คณะวิทยาการจัดการ
>> โทร. 042-835-231
>> http://www.manage.lru.ac.th/

สอบถามข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>> โทร. 042-835223-8 ต่อ 41150,41152
https://lru.ac.th/lrunew/

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

#กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูน!!! เปิดรับสมัครแล้วววว !!! ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูน

สาขาวิชาคอมะพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

16298484_1268208319934116_5599625831939660194_n
ภาคปกติ 4 ปี ( จันทร์ – ศุกร์ )
ภาคพิเศษ 4 ปี ( เสาร์ – อาทิตย์ )

//ปริญญา
::::: บริหารธุรกิจบัณฑิต ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
::::: บธ.บ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )


ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาการจัดการ 042-83532116472839_1267258080029140_7103136245460914778_n
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
042-808-000 ต่อ 49100

เรียนสบาย เข้าใจง่าย ต้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เลย

!!! เปิดแล้วครับ….คลีนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 


11900011_513581042139508_3012859071219781215_n

บริการฟรี !!
ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, กำจัดไวรัส,ติดตั้งโปรแกรมเพื่อการศึกษา และให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์
●รับบริการออกแบบงานกราฟฟิก
●พัฒนาโปรแกรม
●พัฒนาเว็บไซต์
#โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax

อบรมวันแรก กับ >> โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax <<
 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 18-19 มียาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19306
 

อ่านเพิ่มเติม โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMax

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายระเอียดการสมัครเพื่มเติมได้ที่
>> ดูรายละเอียด <<

สอบถามข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>  อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร
 (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
>> โทร. 081 049 0191
>> หรือ 042-808-000 ต่อ 49100
>>  Facebook:https://www.facebook.com/bizcom.lru
>>  https://bizcomlru.wordpress.com/

สอบถามข้อมูล คณะวิทยาการจัดการ
>> โทร. 042-835-231
>>http://www.manage.lru.ac.th/

สอบถามข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>> โทร. 042-835223-8 ต่อ 41150,41152
>>https://lru.ac.th/lrunew/

 

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 30/11/59

_dsc3003

>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย << 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องโถง อาคาร ตึก 19

อ่านเพิ่มเติม งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 30/11/59

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมพลังแห่งความภักดี ฯ (ในช่วงบ่าย)

_dsc2539

>>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <<< 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมพลังแห่งความภักดี  และ

ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89  กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ในช่วงบ่าย)
เป็นการทำความสะอาดร่วมกันภายในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ใน  วันอังคาร  เวลา 14.00 – 16:00 น  ที่ 22  พ.ย.59

อ่านเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมพลังแห่งความภักดี ฯ (ในช่วงบ่าย)

“ร่วมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

15151457_1136548473097119_1909033589_n

>> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <<<

 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมพลังแห่งความภักดี  และ

ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89   

 ใน  วันอังคาร  ที่  22  พ.ย.59
และต่อด้วยกิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียน  

อ่านเพิ่มเติม “ร่วมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

โครงการแบ่งฝันปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559

_dsc2280

** สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**
ได้จัดกิจกรรมโครงการ แบ่งฝันปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมชั้น 9 อาคาร 19

อ่านเพิ่มเติม โครงการแบ่งฝันปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

_dsc2041

“”””” สาขาวิชาคออมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “””””
ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ วัดป่าพุทธยาน  บ้านกำเนิกเพชร ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 

อ่านเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เช้าวันพุธ กับอากาศที่แสนเย็น

_dsc1678

ในช่วงเช้า เวลา 06.30 น.
         นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า ณ ถนนหน้าตึก 19 อย่างพร้อมเพียง ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่นักศึกษาทุกคน  ขอให้นักศึกษาเป็นผู้สมปรารถนาตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม เช้าวันพุธ กับอากาศที่แสนเย็น

วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

วิธีการขอผ่อนผัน เข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากพ้นจากวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ